ERUDIO - EXPRESIA EDUCAȚIEI

ERUDIO oferă programe de leadership prin educație umanistă
adresate liderilor care își doresc să fie mai buni pentru ei ca oameni, pentru organizațiile pe care le conduc și pentru societate, în ansamblul ei.
Peste 600 de lideri – CEO, directori, antreprenori și bursieri au absolvit programele noastre.

Programează-ți o întâlnire cu noi și află cum te pot ajuta programele noastre.

Redescoperă-ți autenticitatea prin Tehnici teatrale, Scriere creativă, Autocunoaștere și
Vorbire în public la Erisma – Leadership Creativ.

Carta ERUDIO

Scopul Asociaţiei Erudio este să contribuie la constituirea unei comunităţi de lideri şi formatori de opinie, la confluenţa dintre mediul de afaceri, cel al organizaţiilor non-profit şi cel cultural. Această comunitate se defineşte prin aderarea la următoarele valori

  • investiţia continuă în propria educaţie
  • atitudinea creativă, lipsită de prejudecăţi
  • deschiderea către ceilalţi
  • interesul pentru echilibru între viaţa profesională şi cea privată
  • implicarea în societate
  • focalizarea pe fapte
  • preocuparea pentru excelenţă

Motivaţia Erudio este aceea că orice companie, organizaţie sau comunitate are de câştigat investind inteligent în dezvoltarea talentelor ei, a vârfurilor ei. Orice lider are de câştigat investind inspirat în timpul petrecut împreună cu oameni de la care poate învăţa şi pe care îi poate învăţa.

Conceptul Erudio constă în derularea unor programe de educaţie, de dezvoltare personală şi de interacţiune care să propună soluţii creative, inovatoare la provocările cărora liderii din diferite domenii sunt nevoiţi să le facă faţă.

Mijlocul de realizare a scopului asociaţiei îl constituie schimbul de cunoştinţe, idei, experienţe şi emoţii, prin întâlnirea membrilor acestei comunităţi în cadrul programelor asociaţiei sau al proiectelor desfăşurate împreună.

Aceasta este, în viziunea noastră, expresia cea mai bogată a educaţiei – cunoaştere pusă în practică prin efortul comun, pentru beneficiul comun.

Erudio – Expresia Educaţiei