Informații despre GDPR

Stimați Clienți,

Acest mesaj conține informații importante cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să-l parcurgeți până la final pentru a putea lua o decizie informată cu privire la modul în care interacționăm cu dumneavoastră.

După cum probabil cunoașteți deja, pe 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii.

ERUDIO S.R.L. aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucrăm, vă transmite mai jos informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care vă prelucrăm datele personale, respectiv informații cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

ERUDIO S.R.L. a obținut datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră, la momentul interacțiunii cu noi (încheierea unui contract, participarea la unul din evenimentele organizate de noi sau ați solicitat o ofertă ori ați vizitat website-ul nostru).

Utilizam aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre:

  • Transmiterea de informații privind organizarea unor evenimente, conferințe, ateliere, respectiv perioadele în care se desfășoară programul Erisma;
  • Promovare Emeritus;
  • Informarea privind acțiunile unor colegi (evenimente de interes pentru business sau evenimente din domeniul cultural si social), ieșiri, evenimente;
  • Informarea privind reducerile de care beneficiați ca membrii ai comunității, în raportul cu partenerii noștri;
  • Servicii de marketing direct (prin intermediul poștei electronice) si publicitate cu privire la serviciile noastre.

De asemenea, datele dumneavoastră sunt prelucrate și pentru a vă putea răspunde la eventuale solicitări primite din partea dumneavoastră.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Pentru a vă asigura o experiență cât mai personalizată în interacțiunea cu noi, păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu ERUDIO S.R.L., cu excepția cazurilor în care reglementările legale aplicabile impun o perioadă mai mare de stocare. Totuși, nu ne angajăm să păstrăm aceste date pentru întreaga perioadă menționată mai sus și puteam șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

ERUDIO S.R.L. nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, ERUDIO S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor furnizori de servicii angajați de ERUDIO pentru interacțiunea cu dumneavoastră, precum:

  • companii de curierat;
  • procesatori de plăți electronice;
  • furnizori de servicii IT ce asistă ERUDIO pentru funcționarea și întreținerea site-urilor.

În toate situațiile descrise mai sus, dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Dreptul de a solicita accesul la date – aveți dreptul de a solicita o copie după datele dumneavoastră;

Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte. Cu toate acestea, acest drept nu este unul absolut, depinzând ce circumstanțele fiecărui caz;

Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor; dreptul nu este unul absolut, putând fi limitat de dispozițiile legale în vigoare;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita blocarea sau arhivarea prelucrării datelor;

Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, caz în care nu vom mai prelucra aceste date (ex. folosirea butonului de dezabonare din cuprinsul e-mailurilor primite de la noi);

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități – aveți dreptul de a formula o plângere în fața unei autorități în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când considerați că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale.

Puteți exercita drepturile menționate anterior prin transmiterea unui e-mail la mihaela.ginju@erudio.ro. În vederea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării.

Securitatea datelor dumneavoastră

În vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal utilizăm măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea confidențialității, disponibilității și corectitudinii datelor.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea lor.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea lor.