Module

 • Arta Cultivării

  Programul Erisma debutează cu un insert în Arta Cultivării, unde vă veți întâlni cu concepte esențiale, utile pe parcursul întregului curs și, de ce nu, a întregii vieți. Acest insert se centrează mai mult pe cunoștințe decât pe abilități și va fi, la rândul lui, predat într-un format interactiv și participativ. Participanţii vor intra, împreună cu Horia-Roman Patapievici, într-o lume cu orizonturi generoase, aflată sub imperiul spiritului, al schimbului de idei, al multidisciplinarităţii şi al redescoperirii plăcerii pentru lectura diversificată.

 • Horia Patapievici

  Horia Roman Patapievici

  Filosof, scriitor

Pe larg...

Cititul conferă putere și adâncime. Lectura unei cărți îți dă un sentiment intens că ești viu și că ții în mână un glob de lumină. Cu toate astea, părem să ne petrecem din ce în ce mai puțin timp citind cărți, constrânși să acordăm din ce în ce mai multă atenție chestiunilor presante, strict productive.

Totul se mişcă, informaţia e foarte perisabilă aşa că ea trebuie să ajungă la noi concentrată şi cât mai rapid, prin mijloace electronice: televizor, radio, e-mail, telefon, sms etc.

Dar dacă am încetini o clipă? Dacă ne-am opri puţin, un moment, şi am încerca o privire de ansamblu asupra noastră, asupra societăţii noastre, asupra diferitelor culturi care ne înconjoară? Dacă ne-am propune să explorăm pentru o zi de unde venim ca să înţelegem de ce şi încotro ne îndreptăm?

Insertul conceptual Arta Cultivării este un astfel de moment: de ieșire din concretul imediat pentru a intra într-o zonă a dezbaterilor multidisciplinare, într-o zonă cu perspective mai largi. O călătorie cu orizonturi generoase, aflată sub imperiul spiritului, al schimbului de idei, al cărților şi al redescoperirii plăcerii pentru lectura diversificată.

Tematica acoperă formarea și dezvoltarea diferitelor culturi ale umanității din perspective religioase, sociale, economice, științifice și artistice. O secțiune aparte e ocupată de modernizarea științifică a Principatelor Române în secolul secolele XVIII și XIX.

Programul continuă cu 5 module aplicative, atent alese și puse în ordine pentru a construi, coloană cu coloană și etaj cu etaj, edificiul numit de noi Leadership Creativ.

 • Radu Paraschivescu

  Radu Paraschivescu

  Scriitor

 • Scriere Creativă

  Alături de Radu Paraschivescu veți descoperi forța cuvintelor, subtilitățile limbajului și veți învăța cum să le folosiți pentru a fi cât mai convingători. Veți învăța să comunicați expresiv și autentic, astfel încât să vă cuceriți interlocutorii prin stilul personal. Și, dacă sunteți ca majoritatea cursanților noștri, probabil că veți descoperi din nou, sau pentru prima dată, impactul cuvintelor cu miez și veți avea surpriza talentului propriu, insuficient exploatat.

   

Pe larg...

Roman foileton în 3 episoade

Scopul cursului:

 • Să folosim cuvântul la puterea lui maximă
 • Să-i folosim toate valențele
 • Să folosim cuvântul potrivit la locul potrivit și în momentul potrivit.

Personajul pozitiv: Cuvântul creator
Personajul negativ: Cuvântul distrugător

Episodul 1: Cuvântul e creator

 1. JOCURI
  • „gramatica fanteziei”
  • când muzele se amuză
  • un pic de etimologie
  • perechi lexicale fidele și infidele
 2. DE LA CUVÂNT LA CREAȚIE
  • tipuri de creație
  • trucuri de creație
  • umor, ironie,
  • aluzii, subînțelesuri
  • tonul face „muzica”

Episodul al 2-lea: Cuvântul e distrugător

 1. LIMBA DE LEMN
  • cum se recunoaște
  • ce consecințe are
  • cum se evită
  • româna vs. alte limbi
 2. GREȘELI CURENTE
  • ortografie, punctuație,
  • accente
  • calcuri lingvistice și barbarisme
  • hipercorectitudine și prețiozitate
  • „norocul prostului”

Episodul al 3-lea: Deznodământ

 1. LA CE BUN?
  • e-mail, scrisori uzuale sau foarte importante
  • reclama
  • convenții estetice
  • început și SFÂRȘIT
 2. STILUL E OMUL
  • figuri de stil și procedee artistice
  • amprente stilistice
  • decalogul scrierii creative

HAPPY END

 • Tehnici Teatrale

  Adrian Titieni, actor și profesor la UNATC, împreună cu Mihaela Gînju, vă vor arăta în acest modul cum vă puteți îmbunătăți și rafina comunicarea în public prin procedee teatrale, în general, și prin tehnici și exerciții ale artei actorului, în special. Acest modul oferă posibilitatea îmbunătățirii performanței privind propria prezență publică și abilitățile „scenice” de comunicare.

 • 1adrian_titieni

  Adrian Titieni

  Actor și profesor la UNATC

 • Mihaela Gînju

  Partener, Director ERUDIO

Pe larg...

Prezența și comunicarea în situații publice sunt două elemente fundamentale – dacă sunt bine pregătite și exersate – pentru realizarea scopului oricărui vorbitor care dorește să influențeze atitudinea celor care îl/o văd și îl/o ascultă.

Acest modul va livra și elemente de tehnică privind „rolul” asumat de vorbitorul în public. Exercițiile care acompaniază pregătirea „rolului” privesc atât componenta fizică, a limbajului gestual și corporal în ansamblu, cât și pe aceea a performanței în actul comunicării.

 1. Imaginea
  • Exerciții de autocunoaștere. Cum mă văd? Cum mă aud eu? Cum mă mișc în diferite tipuri de spațiu?
  • Exerciții de acoperire a spațiului: cu privirea, prin atitudine corporală. Contactul vizual, contactul sonor cu publicul într-un spațiu anume.
  • Lucrul cu obiectele (materialele vizuale, demo etc.) în situațiile publice.
 2. Gesturile
  • Limbajul gestual. Exerciții de improvizație. Realizarea profilului gestual individual.
  • Tehnici, exerciții de relaxare și autocontrol.
  • Adaptarea la situații date.
 3. Corpul
  • Limbajul corporal. Comunicarea fizică.
  • Exersarea prezenței corporale pentru a fi cât mai bine văzut și auzit.
  • Emisia vocală. Tehnici, procedee de control, autocontrol.
  • Tehnici de vorbire persuasive, teatrale, de captatio.
 4. Personajul
  • „Spectacolul” vorbirii în public. Comunicarea ca „poveste”.
  • Exerciții de tehnică a vorbirii scenice.
  • Compunerea „personajului”: eu și publicul meu.
  • Procedee de accentuare a vizibilității în „scenă”.
 5. Prezența
  • „Scenariul” prezenței publice prin vorbire.
  • Repetiții în vederea performării în public a discursului.
  • De la text la imagine. Exerciții de seducție.

 • Liviu Papadima

  Liviu Papadima

  Doctor în filologie, Profesor al Universității București

 • Mugur Ciumăgeanu

  Mugur Ciumăgeanu

  Psihoterapeut

 • Vorbirea în Public

  Deși titlul acestui modul vorbește de la sine, trebuie să adăugăm aici că Liviu Papadima și Mugur Ciumăgeanu vor fi antrenorii versați care vă vor conduce cu har și dibăcie prin toate etapele susținerii unui discurs public. Alături de ei veți analiza audiența, veți identifica și învăța cum să construiți diferite tipuri de discursuri, cum să organizați ideile și susținerea pentru a obține efectul dorit și, nu în ultimul rând, cum să îl susțineți. Acest modul este organizat mai puțin ca o experiență de prezentare teoretică și mai mult ca o serie continuă de exerciții practice. Forța programului nostru stă în primul rând în crearea unui mediu de învățare în care fiecare cursant se poate exprima liber și își poate explora ludic și destins potențialul de creștere.

Pe larg...
 • Mizele discursului public.
  Tipuri de discurs (genera orationis): judiciar, deliberativ, demonstrativ.
 • Momentul prim în pregătirea unui discurs: precizarea obiectivelor.
  Estimarea situației în care va fi rostit discursul și a publicului căruia acesta îi e destinat.
 • Identificarea argumentelor care pot fi folosite (inventio).
 • Structurarea argumentelor (dispositio).
  Tehnici de amplificare și de reducție.
  Gradarea argumentelor în vederea obținerii efectului scontat.
 • Discursul orientat către problema abordată (logos).
  Discursul orientat către stârnirea reacției emoționale a auditoriului (pathos).
 • Discursul care aduce în prim plan figura oratorului (ethos).
 • Alegerea stilului adecvat pentru redactarea discursului (elocutio).
  Calitățile stilistice ale elocinței.
 • Tehnici de memorizare pentru alcătuirea și rostirea discursurilor (memoria).
 • Elaborare și improvizație în pregătirea și în rostirea discursurilor.
 • Momentul decisiv al artei oratorice: rostirea discursului (actio).
 • Criterii și tehnici de evaluare și de autoevaluare a performanței oratorice.

 

 • Valori

  Alături de Liviu Papadima veți explora lumea unor valori esențiale ale omenirii:
  Smerenie, Curaj, Adevăr și Autenticitate.

 • Liviu Papadima

  Liviu Papadima

  Doctor în filologie, Profesor al Universității București

 • Mugur Ciumăgeanu

  Mugur Ciumăgeanu

  Psihoterapeut

 • Autocunoaștere

  După acest modul, participanții vor percepe altfel relațiile cu cei din jur. Întâlnirile cu personalități foarte diferite de ale lor nu vor mai fi lupte surde între puncte de vedere imobile, ci demersuri pe care le vor putea ghida, cu înțelegere, inspirație și metodă, către rezultatul dorit. Veți descoperi și exersa imperfecțiunea ca atribut al unicității, al autenticității.