Rodica Zafiu

 • Studii

  1977-1981: Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București, secția română-franceză, absolvită în 1981 cu diplomă de merit; lucrarea de diplomă Principii de lectură (coordonator: acad. I. Coteanu).

  1998: Doctor în filologie la Universitatea din București, cu teza Narativul ca mijloc de poetizare (conducător știinţific: prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan)

   

  Experiență profesională

  Activitate didactică

  Programe de licență (la Universitatea din București, Facultatea de Litere și Facultatea de Limbi Străine, anii I-IV/I-III): Fonetica și fonologia limbii române; Lexicologie; Morfologie; Sintaxa limbii române contemporane; Limba română pentru străini; Curs practic de limba română contemporană; Istoria limbii române literare; Stilistica limbii române; Limbaje de specialitate; Stilistica textului poetic narativ; Teoria și tipologia textului, analiza discursului; Poetică experimentală; Idei și modele culturale – imagini ale limbii; Limba română între limbile Europei; Limbajul agresivității și al conflictului; Limbaj și argumentare; Retorică și teoria argumentării; Argourile limbii române; Limbaj şi politică; Elemente de stilistică. Umorul în textul literar.

  Programe de masterat (la Universitatea din București, Facultatea de Litere și Facultatea de Limbi Străine): „Lingvistică și comunicare”: Limbaj și argumentare (curs); „Teoria și practica editării”: Retorică și teoria argumentării (curs); „Traductologie” („Traducerea textului literar” + „Traduceri de specialitate”): Formarea competențelor stilistice și de registru în limba română (curs); „Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române”: Analiza discursului politic (curs); Variația normei gramaticale / Variație gramaticală în diacronie (curs).

  Programe doctorale:

  • la Școala doctorală CESI/Universitatea de Arhitectură și Urbanism „I. Mincu” – 2005-2014 – cursul Redactare de texte și argumentare (în colaborare cu Oana Chelaru-Murăruş);
  • la Școala doctorală a Facultății de Litere – 2011-2018: modulele Româna din perspectiva teoriilor recente ale achiziției L2; Direcții noi în retorică și argumentare etc.
  • conferințe la Școlile doctorale ale Universităților din Suceava, Iași etc.
  • ciclu de conferințe la Scuola di Dottorato Internazionale in „Lingue e Culture del Mediterraneo”, Università degli Studi di Firenze, 11-17 mai 2009
  • membră în cca 25 de comisii de îndrumare a tezelor de doctorat la Universitatea din București (Facultatea de Litere, FLLS, ISDS-UB).
  • Membră în 69 de comisii de susținere a tezei de doctorat la Universitățile din București, Iași, Cluj, Craiova, la Institutul de Lingvistică (66) și la Université Paris Diderot / Paris 7 (1) (2004-2022).
  • 23 de teze de doctorat coordonate/în curs de coordonare, dintre care zece susținute (Daniela Pompieru – 2012, Maria Filip – 2012, Mariana Gherghina – 2015, Violeta Leu – 2015, Georgiana Pîrvuleț – 2016, Mădălina Naidinoaia – 2016, Roxana Dincă – 2016, Valentina Cojocaru – 2016; Georgiana Focșineanu – 2018, Alina Roiniță – 2021).

  Programe postdoctorale:

  • mentor al bursei postdoctorale a dr. Ionuț Geană, Teorie și practică în predarea limbii române studenților străini (octombrie 2011 – octombrie 2013), finanțator: CNCS-UEFISCDI, cod proiect PN-II-RU-PD-2011-3-0297.

  Burse:

  • 1993-1995: bursă de cercetare a Central European University;
  • 1995: bursă de cercetare a Universității din Udine (martie-iunie);
  • 2007-2008: bursă NEC-Link pentru predare în colaborare : Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj / Universitatea din București (Figuri ale violenței în discursul jurnalistic românesc din epoca modernă)

  Domenii de cercetare: stilistică, pragmatică, analiza discursului, retorică și argumentare, onomastică literară; gramatică sincronică și istorică, lexic. Contribuții la cercetarea limbii române vorbite (argou), a raportului scriere-oralitate, a discursului politic și jurnalistic, a tendințelor limbii române actuale, a conectorilor discursivi, a modalizării și evidențialităţii.

  Alte activități:

  • Colaborări la reviste de cultură: Dilema, Dilematica, Cuvântul, Luceafărul, Observator cultural, Orizont, România literară, Vineri, Cultura. Rubrică săptămânală de lingvistică, în Luceafărul între 1990 și 1993, apoi în România literară din 1993 până în iunie 2012; în Dilema Veche din sept. 2012; între 1997 și 2000, rubrică lunară în suplimentul cultural al revistei Dilema (Vineri). (Total: peste 1650 de articole);
  • Colaborări la emisiuni de specialitate (despre limba română actuală, cultivarea limbii) la radio și la televiziune: în 1994, rubrică lunară în emisiunea Povestea vorbei, la TVR1: „Cuvinte la modă”; între 2001 și 2015, invitații la Radio România Cultural (la rubricile O samă de cuvinte; Arheologia cuvintelor; Vorba de cultură ș.a.); 2005-2007 invitații la BBC; în 2006, participări la emisiunea „Greșelile noastre”, la Realitatea TV; în 2007, participări la emisiunea „Numele meu”, TVR2; în 2010, la emisiunea „Parol”, TVR Cultural; în 2011, la emisiunea „Convinge-mă!”, TVR 2 și „Contur”, TVR3, DIGI 24, Trinitas; în 2022 – participări la emisiunea „Vorbește corect!” și „Cooltura” (TVR)
  • Conferințe la Academia Română (1996, 2001, 2008, 2009), la Teatrul Național București (2009, 2015) etc.;
  • prezentări de carte, lansări, prefețe; moderarea sau participarea la dezbateri la Institutul Cultural Român (2011), Muzeul Național al Literaturii Române (2012, 2017, 2018), Muzeul Național al Literaturii Române din Iași (2022) etc.

  Premii, distincții

  • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, pe anul 2000, pentru volumul Narațiune și poezie
 • Rodica Zafiu

  Doctor în filologie,
  Profesor al Universității București