Sus

Liviu Papadima

Liviu Papadima

Prof. Dr. în filologie,
Facultatea de litere, Universitatea din București
Prorector al Universității din București

Studii

Doctor în filologie în 1999, cu o teză despre literatură și comunicare.

Studii postuniversitare și stagii de cercetare în România (București, Colegiul Noua Europă) și în străinătate (Universitatea din Viena, Vrije Universiteit, Amsterdam).

Absolvent al Facultății de Litere din București, specialitatea română-engleză, cu diplomă de merit, în 1981.

Experiență profesională

Activitate desfășurată în principal în domeniul educațional (profesor la universitate, expert curricular, autor de lucrări de profil didactic) și publicistic.

În prezent, Prorector Relații internaționale și comunicare instituțională, Universitatea București și Prof. Dr. în cadrul Facultății de litere, Universitatea din București.

Domenii de specializare: istorie literară, retorică, naratologie, pragmatică, poetică experimentală.

Stagii de predare, ca lector și ca profesor invitat, la Institutul de Limbi Romanice al Universității din Viena (1991-1994, 2000-2002) și la Vrije Universiteit din Amsterdam (1996-1997).

Din 1997 expert curricular în cadrul Consiliului Național de Curriculum, promotor al reformei programelor pentru limba și literatura română în liceu.

Consilier independent pentru învățământ și membru în Consiliul de Administrație la Fundația pentru o Societate Deschisă și la Centrul „Educația 2000+” (1999-2000).

Numeroase cursuri de formare pentru adulți susținute în perioada 2000-2002.

Consilier prezidențial la Departamentul de Cultură și Educație al Președinției României (1999).

Redactor și redactor-șef al revistei „Vineri”, supliment cultural lunar al săptămânalului „Dilema” (1997-2000).

Din 1997 până în 2004 secretar executiv al „Asociației de Literatură Generală și Comparată din România”, afiliată la „International Comparative Literature Association” (ICLA).

Conferințe ținute în străinătate și participări la colocvii internaționale

Conferințe publice susținute la universitățile din Viena, Udine, Heidelberg, Amsterdam, Pisa.

Participant la numeroase reuniuni internaționale în țară și în străinătate (Viena, Leiden, Leuven, Tartu, Berlin, Roma ș.a.).

Lucrări publicate

Volume individuale de studii literare: Literatură și comunicare. Relația autor – cititor în proza pașoptistă și postpașoptistă, Iași, Polirom, 1999; Caragiale, firește , București, Ed. Fundației Culturale Române, 1999.

În livada de cremene, București, Ed. Albatros, 1981 – volum de beletristică.

Coordonator al unui proiect colectiv de cercetare la Universitatea din Viena finalizat prin editarea volumului bilingv „Der politische Diskurs in Rumänien” (București, Humanitas Educațional, 2003).

Membri fondatori Asociația Erudio