Sus

Emeritus – Conducerea prin Valori este un curs care se adresează liderilor din organizații, care vor să înțeleagă mai multe despre valorile esențiale ale conducătorilor, despre substraturile naturii umane și ale felului în care ea ajută sau inhibă capacitatea noastră de a excela.

Ce oferim în cadrul programului?

 1. 1. Moderat de câteva dintre cele mai strălucite minți ale momentului, profesorii Andrei Pleșu, Horia-Roman Patapievici, Vasile Morar, Mircea Dumitru, Emil Hurezeanu, Vintilă Mihăilescu și cu participarea extraordinară a profesorului și academicianului de origine elvețiană, domnul Michael Metzeltin, cursul vă propune o pauză de reflecție pe câteva teme esențiale pentru conducători.
 2. 2. 10 zile dedicate reflecției din perspectivă filosofică, individuală și organizațională asupra unor teme ca preocuparea de sine, curajul, smerenia, diplomația, etica, conducerea interculturală, omul și valorile, cunoașterea sau ignoranța.
 3. 3. Rezolvări practice ale unor dileme personale și organizaționale izvorâte din înțelegerea valorilor puse în discuție.
 4. 4. Un cadru de dezbatere între maximum 15 participanți cu vastă experiență în afaceri, top manageri și antreprenori de succes.
 5. 5. O întâlnire la vârf a oamenilor care împărtășesc valori comune și își doresc să fie oameni mai buni pentru ei înșiși și pentru organizațiile pe care le conduc.

Concept

La o primă vedere, rolul conducătorilor pare să fie de a stabili strategia de afaceri a organizației și de a crea structurile de organizație care să o poată executa. E un rol centrat, mai cu seamă, pe funcționarea mecanismelor organizației. Dar orice conducător bun știe că asta e doar o jumătate din subiect. Pentru că cea mai mare parte a timpului și efortului său nu sunt petrecute în decizii de sistem, ci în decizii care țin de buna lui funcționare și mai toate aceste decizii vorbesc despre interacțiuni între oameni.

Pentru că oamenii nu sunt, din fericire pentru unii sau poate din păcate pentru alții, ființe eminamente raționale, ei nu se comportă după un scenariu previzibil. Iar organizațiile depind, pentru buna lor funcționare, de o înțelegere profundă a felului în care oamenii interacționează, colaborează și iau decizii împreună. Din păcate, sub presiunea zilnică, neîncetată, care vine din toate părțile, nu găsim răgazul de a reflecta asupra acestor lucruri și nu le dăm nici timpul, nici atenția pe care o dăm aspectelor mai structurate, mai previzibile ale afacerii. Iar asta ajunge, adeseori, să ne coste. Timp, efort, nervi, bani.

Citește mai mult

Cu sute de ani în urmă, meseria de conducător era dobândită mai cu seamă prin naștere. Oamenii deveneau conducători încet, aveau răgazul să învețe ce înseamnă asta, să privească la cum fac alții, să dobândească înțelepciunea necesară în misiunea de a conduce destine. Astăzi, cei mai mulți dintre noi am ajuns conducători repede, fără o pregătire aparte și facem ce am văzut că se face sau am citit că se face fără să ne dăm răgazul să reflectăm suficient asupra acestor practici și asupra adecvării lor la realitățile momentului nostru. Suntem, pur și simplu, pe repede-înainte.

Emeritus vă propune o pauză de reflecție. Moderat de câteva dintre cele mai strălucite minți ale momentului, cursul vă propune teme de reflecție esențiale pentru conducători, dintr-un unghi complet diferit decât cel cu care sunteți, poate, obișnuiți. Este un curs despre filosofia conducerii oamenilor, despre valorile esențiale ale conducătorilor, despre înțelegerea profundă a naturii umane și a felului în care ea ajută sau inhibă capacitatea noastră de a excela împreună.

Adresat strict conducătorilor de la nivelul de top management, cursul vă va da nu doar ocazia de a reflecta la teme perene dar și de a vă întâlni cu persoane asemănătoare vouă, de a schimba idei și de a învăța unii de la ceilalți. Pentru că știm că viața de conducător e agitată și singuratică, vrem să vă oferim un cadru în care să regăsiți plăcerea de a face lucrurile altfel, împreună cu oameni mânați de aceeași dorință.

Cui se adresează?

Acest curs se adresează top managerilor din organizațiile din România, antreprenori sau angajați, care vor să înțeleagă încă și mai multe despre valorile esențiale ale conducătorilor, despre substraturile profunde ale naturii umane și ale felului în care ea ajută sau inhibă capacitatea noastră de a excela împreună.

Participanții vor avea o experiență de minimum 5 ani în management și vor veni dintr-o varietate de industrii, din profesii diferite și din medii diferite, de la companii multinaționale până la companii, organizații neguvernamentale sau agenții locale.

Cum?

Module

1. Preocuparea de sine

Experiența crucială a definirii umanului a fost aceea a delimitării omului interior, pe de o parte, de omul exterior, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, descoperirea sufletului. Gânditori, oameni de acțiune sau ambele – precum Marcus Aurelius, împărat și filozof, sau Augustin, episcop și cugetător – l-au înțeles sub felurite ipostaze, dând conținuturi diferite vieții sufletești. Din Antichitate și până azi, a rămas însă constantă ideea că preocuparea de sine, pe care o are fiecare dintre noi, punându-și eul în centrul propriei lumi, constă în dorința de a-ți înțelege și de a-ți cultiva propriul suflet.

2. Organizații și Valori

Fără să aibă pretenția de a epuiza, nici pe departe, vastul subiect al conducerii prin valori, acest curs are totuși ambiția de a vă poziționa într-o linie de gândire coerentă în ce privește rolul valorilor în conducere, spațiul pe care e nevoie să li-l alocați și relația dintre acest spațiu și mediul competitiv în care evoluați, modelul sistemic cu care ele sunt desfășurate și întărite și principalii vectori instituționali pe care vă puteți așeza pentru a le face să capete viață. Cu alte cuvinte, acest curs vă va pregăti spre a înțelege și încadra în practica de fiecare zi conversațiile cu accent filozofic care vor urma.

3. Omul și Valorile

La întrebarea "Ce înseamnă să fii om?" s-au dat, de-a lungul vremii, nenumărate răspunsuri: homo faber, homo cogitans, homo ludens, homo ridens... Filosofii, psihologii, sociologii, politologii, antropologii au dat, din varii perspective, răspunsuri privind natura umană și modurile ei de manifestare. În acest modul omul este văzut în primul rând ca o ființă capabilă să instituie valori. Ce sunt valorile, cum se formează, cum interacționează, armonic sau conflictual, sunt principalele chestiuni supuse analizei și dezbaterii.

4. Perspectiva etică asupra vieții

Lumea afacerilor intră adesea într-un contact problematic cu lumea deciziilor etice. Cum putem ieși dintr-un atare impas? Acest modul vă va oferi repere și teme de discuție privind locul valorilor morale în structura axiologică a lumii actuale, etica virtuții și relevanța ei pentru liderul eficient, treptele judecății morale. și, nu în ultimul rând, subiecte de dezbatere privind modul în care se iau deciziile etice și unitatea de sens moral a vieții unui conducător.

5. Puterea - Geneză și limite

În societățile care au trecut prin experiențe politice traumatizante, cum este și cea românească, percepția asupra puterii este, de regulă, profund negativă. Pe de altă parte, însă, relațiile de putere sunt omniprezente în orice interacțiune socială. Acest modul vă va oferi un prilej de reflecție și de dezbatere referitor la natura puterii, așa cum au văzut-o diverși cercetători, la modul în care este pregătită asumarea puterii și legitimarea acesteia prin discurs, la formele de reprezentare a puterii cât și la cele de contestare sau, dimpotrivă, de perpetuare a acesteia.

Â

6. Smerenia și Binele Comun

Vreme îndelungată, ocuparea funcțiilor de conducere a implicat și un sens religios. Ca atare, smerenia a fost una dintre virtuțile cardinale recomandate cu insistență celor puternici. Își mai găsește aceasta corespondențe în lumea desacralizată a leadership-ului contemporan? Prin ce anume au putut – și mai pot fi – date de caracter și de comportament precum modestia, simplitatea, generozitatea și alte valori constelate caracteristici ale leaderului autentic? Vom căuta răspunsul la aceste întrebări dezbătând narațiuni exemplare ale exercitării puterii, reflecții pe marginea acestei problematici, situații ilustrative.

7.A Curaj. Îndârjire. Reziliență.

De la Alexandru Macedon încoace, mulți leaderi au devenit eroi exemplari în primul rând prin îndrăzneala gândului și a faptei, prin perseverența și tenacitatea cu care și-au urmat idealurile, prin forța de a îndura adversitățile întâmpinate. În acest modul veți fi invitați să reflectați asupra modului în care apar și se formează astfel de calități, asupra rolului lor în conducerea oamenilor și asupra actualității lor în lumea contemporană.

7.B Înțelepciune, diplomație, tact

Sunt înțelepciunea, diplomația și tactul însușiri opuse curajului, îndârjirii și rezilienței sau este nevoie de o armonizare a tuturor acestora pentru un leadership valoros? Sunt cele două serii de valori alternative sau mai degrabă complementare? În acest modul veți discuta despre ce implică luarea deciziilor înțelepte fără a da dovadă de lașitate, despre arta compromisului ca formă a consecvenței, despre flexibilitate în relațiile de putere ca manifestare a respectului și înțelegerii față de ceilalți.

8. Cunoaștere și Ignoranță

Acest modul vă va oferi o inițiere în analiza filosofică a cunoașterii și a ignoranței, ca fundament pentru modul în care gestionăm problemele inteligibilității lumii în care trăim și acționăm. Epoci și spații culturale diferite au explicat și au practicat fiecare în felul său exercițiul cunoașterii. Modulul se va axa prioritar asupra construcției pattern-ului gnoseologic occidental, de la edificarea structurilor fondatoare ale științelor naturii la relativismul contemporan al "gândirii slabe" și al raționalității rezonabile.

9. Conducerea Interculturală

În acest modul veți vedea cum oamenii sunt în mod firesc egocentrici dar, din egoism, trebuie să se pună pe punctul de vedere al Celuilalt (individ, grup, popor...) Tematica supusă discuției, ilustrată prin chestionare și alte aplicații, vizează percepții inter și intra-culturale, comunicarea culturală, construcția identitară, decentrarea interpersonală în relație cu nevoia de recunoaștere socială. Pe scurt, antropologia în afaceri, sau culture matters (cultura contează!)

10. Proiect final

Acestă ultimă întâlnire vă va da prilejul de a înțelege și încadra în practica de fiecare zi valorile puse în discuție în acest program. Vom dedica 3/4 de zi dezbaterii unor teme și studii de caz inspirate din practica afacerilor dar și din societate, în ansamblul ei.

Orar

Seria a V-a, Martie - Mai 2017

Dată

Modul

Profesor

s1:
3 Martie, Sâmbătă

Deschiderea programului
Preocuparea de sine

Horia-Roman Patapievici

s2:
9 Martie, Vineri

Organizații și Valori

Adrian Stanciu

s3:
17 Martie, Sâmbătă

Înțelepciune, Diplomație, Tact
Smerenia și Binele Comun

Emil Hurezeanu
Liviu Papadima

s4:
23 Martie, Vineri

Perspectiva etică asupra vieții

Vasile Morar

s5:
31 Martie, Sâmbătă

Puterea - Geneză și Limite

Michael Metzeltin

s6:
14 Aprilie, Sâmbătă

Cunoaștere și Ignoranță

Horia-Roman Patapievici

s7:
20 Aprilie, Vineri

Omul și Valorile

Mircea Dumitru

s8:
4 Mai, Vineri

Smerenia și Binele Comun
Curaj, Îndârjire, Reziliență

Liviu Papadima
Andrei Pleșu

s9:
12 Mai, Sâmbătă

Conducerea Interculturală

Vintilă Mihăilescu

s10:
18 Mai, Vineri

Proiect final
Ceremonia de absolvire

Adrian Stanciu

 

 

Structură și Organizare

O serie a programului Emeritus durează 10 săptămâni, fiecare serie este limitată la 15 participanți.
Ziua de curs începe la 9.00 și se termină la ora 18.00.

Ziua de curs va avea o succesiune de teme introduse la nivel teoretic de profesori, urmate de exerciții și dezbateri de grup. Înaintea fiecărui curs participanții vor primi un material bibliografic de 40-60 de pagini, adaptat temelor care vor fi supuse atenției și a cărui parcurgere e obligatorie.

Aplicare

Acest curs se adresează top managerilor din organizațiile din România, antreprenori sau angajați, care vor să înțeleagă încă și mai multe despre valorile esențiale ale conducătorilor, despre substraturile profunde ale naturii umane și ale felului în care ea ajută sau inhibă capacitatea noastră de a excela împreună.

Participanții vor avea o experiență de minimum 5 ani în management și vor veni dintr-o varietate de industrii, din profesii diferite și din medii diferite, de la companii multinaționale până la companii, organizații neguvernamentale sau agenții locale.

Cei interesați de participarea la Emeritus sunt rugați să trimită un mesaj care va cuprinde un CV și datele de contact ale aplicantului la Directorul Executiv Erudio, Mihaela Gînju (mihaela.ginju@erudio.ro), pentru a stabili o întâlnire în acest sens.

Scopul procesului de admitere în programul Emeritus este acela de a ne asigura ca participanții au o experiență extinsă în conducerea la vârf a organizațiilor și prin aceasta vom putea maximiza experiența de învățare a fiecărui cursant.

Aplicarea în program nu presupune cunoștințe prealabile în domeniile și temele propuse în Emeritus. În cazul unei supra-înscrieri, doritorii admiși, dar care depășesc locurile disponibile (15), sunt înregistrați pe o listă de așteptare pentru seria următoare.

Detalii financiare

Prețul programului este de 5.500 EUR + TVA. El include participarea la cursuri, sala și catering-ul pentru pauzele de masă și de cafea.

Candidații acceptați în program vor face o plată de minimum 1.000 EUR + TVA până la înscriere, iar restul până la data de începere a cursurilor.

Cu ce rămâi?

 • Vei câștiga un timp de reflecție asupra valorilor general umane și ale societății în care trăiești și vrei să performezi.
 • Vei descoperi rădăcinile și fundația personalității și a stilului tău de leadership și vei găsi o inspirație și un sens îmbogățite în preocupările tale de a deveni un om mai bun.
 • Vei dobândi o mai mare încredere în tine și putere mai mare de a-ți pune în fapt punctele forte.
 • Vei cunoaște prieteni mai mulți și mai diverși, dar cu aceleași preocupări de dezvoltare ca tine.
 • Te vei putea alătura comunității absolvenților Erudio, una dintre cele mai active și unite comunități de lideri din România.

Comunitatea ERUDIO

 • Peste 400 de top manageri au absolvit programul Erisma – Leadership Creativ. Dintre participanți, 74 sunt CEO/președinți/vicepreședinți, 117 sunt directori, 90 sunt manageri, 70 sunt antreprenori și 20 sunt bursieri, proveniți din ONG-uri în a căror activitate credem. 21 serii consecutive în cei 10 ani de la lansarea programului.
 • În 2015 am lansat un nou program de leadership, “Emeritus- Conducerea prin Valori": 28 absolvenți, dintre care 9 sunt General Manageri, 6 sunt antreprenori și 13 directori.
 • 14 conferințe cu teme la granița dintre cultură și afaceri – peste 2000 de participanți.
 • Ateliere dedicate absolvenților Erudio: Arta regiei în leadership, Metafora, Curs de dicție.
 • Cluburi de teatru, muzică și film, Balul anual al comunității Erudio, petreceri tematice, ieșire lunară “la o bere", prilej continuu de a se cunoaște pentru absolvenți din toate seriile.

Asociația Erudio îi aduce mulțumiri lui Mircea Țiplea, absolvent al programului Erisma, seria I, pentru contribuția la dezvoltarea conceptului Emeritus – Conducerea prin valori.

Membri fondatori Asociația Erudio